Uradni list Republike Slovenije št. 46/2019 z dne 19. julija 2019 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1B)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-D)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti
 • Sklep o spremembi Sklepa o zavarovalno-statističnih podatkih
 • Splošni akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4a)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park (Celje)
 • Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2
 • Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1
 • Odlok o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice
 • Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
 • Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše (Ljubljana)
 • Odlok o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Log – Dragomer
 • Odlok o podeljevanju štipendij Občine Metlika
 • Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas
 • Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice
 • Javni razpis za sofinanciranje programov s področja znanstveno raziskovalne, izobraževalne dejavnosti ter tehnične kulture v MOMS
 • Javni razpis za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica
 • Javni razpis za izbor in sofinanciranje športnih programov in projektov v Občini Trebnje

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 137 obiskov, 1 današnjih obiskov)