Uradni list Republike Slovenije št. 47/2019 z dne 26. julija 2019 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-I)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK-A)
 • Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO)
 • Sklep o ustanovitvi Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
 • Pravilnik o zrakoplovih za raziskovalne, eksperimentalne ali znanstvene namene
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
 • Poročilo o gibanju plač za maj 2019
 • Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno
 • Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec
 • Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu (Slovenska Bistrica)
 • spremembe javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)
 • javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 110 obiskov, 1 današnjih obiskov)