Uradni list Republike Slovenije št. 49/2016 z dne 8. julija 2016 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L)
  • Pravilnik o vsebini in obliki diplom in potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled
  • Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
  • Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem 
  • Razlaga Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
  • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2016
  • javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva
  • javni razpis za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu “Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij”

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)