Uradni list Republike Slovenije št. 50/2014 z dne 4. julija 2014 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D)
  • Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-A)
  • Pravilnik o določitvi akustičnega in vizualnega opozorila ter vizualnega simbola za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike
  • Sprememba tarife za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
  • Poziv Sveta za avtorsko pravo
  • Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
  • razpis za pridobitev naziva predavatelj Višje strokovne šole za program strojništvo za naslednji predmetni področji – Priprava in vodenje proizvodnje ter Računalniško podprta proizvodnja

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)