Uradni list Republike Slovenije št. 51/2016 z dne 22. julija 2016 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J
  • Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2016
  • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti
  • Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
  • Odločba o ugotovitvi, da sta prvi odstavek 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in del drugega odstavka 7. člena Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči v neskladju z Ustavo ter o ugotovitvi, da peti odstavek 10. člena in 4. točka prvega odstavka 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev nista v neskladju z Ustavo
  • Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del
  • sprememba v javnem razpisu za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA
  • javni razpis za financiranje projekta, namenjenega predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter uresničevanju nacionalnega programa za jezikovno politiko za leti 2016 in 2017
  • javno zbiranje ponudb za oddajo opremljene restavracije z vsem inventarjem v študentskem domu na Litostrojski cesti

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)