Uradni list Republike Slovenije št. 51/2021 z dne 2. aprila 2021 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O)
 • Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024 (DeUDIEU2124)
 • Odlok o razpisu volitev v Uradniški svet
 • Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije
 • Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
 • Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost
 • Popravek Pravilnika o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti
 • sprememba javnega razpisa za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22
 • javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2021
 • javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2021
 • javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica za leto 2021
 • javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Šola za ravnatelje
 • javni poziv k podaji predlogov za podelitev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada v letu 2022.

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 45 obiskov, 1 današnjih obiskov)