Uradni list Republike Slovenije št. 52/2014 z dne 11. julija 2014 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Odredba o sprejemu prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami
  • Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
  • Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015
  • javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2017 
  • javni razpis za 1 kandidata za mladega raziskovalca pri znanem mentorju v letu 2014 (Onkološki inštitut Ljubljana)
  • javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za raziskovalno področje arheologija pri izbrani mentorici dr. Janki Istenič (Narodni muzej Slovenije)

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)