Uradni list Republike Slovenije št. 54/2017 z dne 29. septembra 2017 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o Prešernovi nagradi (ZPreN-1) 
 • Zakon o dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-B)
 • Zakon o spremembi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-D)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B)
 • Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ReMRSHP)
 • Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
 • Pravilnik o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije
 • Pravilnik o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije
 • Odločba o soglasju k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Rdeča žoga«
 • obvestilo o objavi javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019
 • javni razpis štipendij za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 2017/2018 /Regionalna razvojna agencija Posavje/
 • javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
 • razpis za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino Slovenskega arheološkega društva za izjemne dosežke na področju arheologije v Republiki Sloveniji
 • javni razpis za sofinanciranje programov in projektov mladinske dejavnosti, s področja raziskovalne, izobraževalne in druge dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2018
 • javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj v letu 2018
 • javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2018

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

 

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)