Uradni list Republike Slovenije št. 55/2017 z dne 6. oktobra 2017 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1A)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F)
  • Zakon o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-I)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D)
  • Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju julij 2017–december 2018 (DeUDIEU1718)
  • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
  • Pravilnik o kriterijih za določitev višine dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)