Uradni list Republike Slovenije št. 57/2015 z dne 31. julija 2015 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D)
  • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
  • Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
  • Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
  • Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
  • Poročilo o gibanju plač za maj 2015
  • popravek javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2015, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 54/14

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)