Uradni list Republike Slovenije št. 59/2017 z dne 27. oktobra 2017 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-B)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2E)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-A)
 • Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika
 • Odredba o spremembah Odredbe o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
 • Odločba o izdaji soglasja k odločitvi uprave ustanove o prenehanju ustanove Fundacija Janez Vajkard Valvasor, ustanova za proučevanje in ohranjanje slovenske kulturne dediščine
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2017
 • Javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami 2«; Št. 5442-257/2017 Ob-3343/17
 • Javni razpis za razpisno področje A v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu; Št. 5321-4/2017/2 Ob-3315/17
 • Javni razpis za sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana v obdobju 2018–2019 v Mestni občini Ljubljana; Št. 430-2111/2017-3 Ob-3303/17
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2018 in programov za obdobje od 2018 do 2020 s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana; Št. 430-2110/2017-7 Ob-3304/17
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok; Št. 430-2008/2017-6 Ob-3306/17
 • Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2018; Št. 430-2032/2017-4 Ob-3307/17
 • Javni razpis za nadaljnje prejemanje štipendij za nadarjene študente v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 2017/2018; Št. 430-0096/2017-2 Ob-3322/17

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)