Uradni list Republike Slovenije št. 59/2019 z dne 4. oktobra 2019 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o spremembah Zakona o skupnosti študentov (ZSkuS-A)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM-A)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
 • Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
 • Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2019
 • javni razpis za razpisno področje B v letu 2020: finančna podpora Slovencem po svetu
 • javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja (bilateralnih raziskovalnih projektov) med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020–2023
 • javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2020–2022
 • razpis za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino Slovenskega arheološkega društva za izjemne dosežke na področju arheologije v Republiki Sloveniji

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 74 obiskov, 1 današnjih obiskov)