Uradni list Republike Slovenije št. 60/2017 z dne 27. oktobra 2017 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B)
  • Priporočilo Državnega zbora v zvezi z 22. Rednim poročilom Varuha človekovih pravic za leto 2016
  • Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Posebnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov
  • Popravek Sklepa o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)