Uradni list Republike Slovenije št. 65/2018 z dne 5. oktobra 2018 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
  • Obvestilo o začetku veljavnosti Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede postopka sporočanja kršitev za Republiko Slovenijo
  • spremembe javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59/18
  • popravek javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
  • javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020
  • javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 75 obiskov, 1 današnjih obiskov)