Uradni list Republike Slovenije št. 68/2017 z dne 1. decembra 2017 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o Slovenski matici (ZSMat)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-C)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI‑1A)
 • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
 • popravek javnega razpisa »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«
 • popravek v javnem razpisu za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«
 • javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018
 • javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2018
 • javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije
 • javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020
 • javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2018

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

 

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)