Uradni list Republike Slovenije št. 69/2017 z dne 8. decembra 2017 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o varuhu človekovih pravic (uradno prečiščeno besedilo) (ZVarCP-UPB2)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
 • Pravilnik o delovanju in financiranju varuha športnikovih pravic
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti
 • Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Merila za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju /Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu/
 • Aneks št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
 • Poročilo o gibanju plač za september 2017
 • javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu
 • javni razpis za imenovanje direktorja zavoda (m/ž) javnega zavoda Študentski dom Ljubljana

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

 

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)