Uradni list Republike Slovenije št. 7/2014 z dne 31. januarja 2014 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
 • Odredba o sprejemu izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Kemijski tehnik (DV)
 • Odredba o spremembi izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja Tehnik varovanja
 • Odredba o spremembi izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik varovanja
 • Odredba o spremembi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija
 • Odredba o spremembi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek, modul B – petje-instrument; likovna smer)
 • Odredba o sprejemu izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja Tehnik mehatronike (DV)
 • Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
 • Znesek minimalne plače javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2014/2015
 • javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2014
 • razpis za pridobitev naziva predavatelj/ica višje šole za program mehatronika
 • razpis za pridobitev naziva predavatelj/ica višje šole za program strojništvo
 • javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2014 ter za čas trajanja študijskega leta 2014/2015
 • javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2014
 • javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2014, na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)