Uradni list Republike Slovenije št. 74/2016 z dne 25. novembra 2016 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
 • Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019 (OdPSD17–19-A)
 • Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 • Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
 • Sklep o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije
 • Statut javnega zavoda Slovenska akreditacija
 • Poročilo o gibanju plač za september 2016
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2016
 • popravek javnega razpisa »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«
 • javni razpis »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«
 • javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2017 in 2018
 • javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2017
 • javni razpis za sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana v obdobju 2017–2019 v Mestni občini Ljubljana
 • obvestilo o objavi Javnega poziva za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)