Uradni list Republike Slovenije št. 74/2022 z dne 27. maja 2022 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
 • Odredba o spremembah Prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
 • Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
 • Odločba o ugotovitvi, da je točka b) četrtega odstavka 75. člena in točka c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena Zakona o javnem naročanju v neskladju z Ustavo
 • Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
 • Spremembe Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju /Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici/
 • Poročilo o gibanju plač za marec 2022
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2022
 • Pravilnik o strokovnem izpitu za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva
 • javni razpis za sofinanciranje plač zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah v letu 2022
 • javni razpis »integriteta – učni modul za usposabljanje učiteljev«
 • javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2022
 • javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev.

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 66 obiskov, 1 današnjih obiskov)