Uradni list Republike Slovenije št. 75/2017 z dne 22. decembra 2017 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G) 
 • Zakon o spremembi Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD-A)
 • Odredba o programu specializacije iz klinične logopedije
 • javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«
 • javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020
 • javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019 
 • javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2018
 • javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018–2021«
 • javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2018
 • javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2018
 • javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2018, 2019 in 2020
 • javni razpis za dodelitev koncesij za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999 /Mestna občina Kranj/

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

 

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)