Uradni list Republike Slovenije št. 76/2014 z dne 24. oktobra 2014 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole
 • Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole
 • Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad futura
 • Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Odločba o soglasju k spremembi sedeža in k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove dr. Antona Trstenjaka
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2014 
 • javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo 2014/2015
 • javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2015 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
 • javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2015-2017
 • razpis “Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo ma področju kemije in sorodnih ved”

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

 

 

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)