Uradni list Republike Slovenije št. 76/2019 z dne 13. decembra 2019 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
  • Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih s področja izobraževanja, znanosti, športa in mladine
  • Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku
  • spremembe javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis) /Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije/
  • javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
  • javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020
  • javni razpis za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOM za leto 2020

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 78 obiskov, 1 današnjih obiskov)