Uradni list Republike Slovenije št. 8/2020 z dne 7. februarja 2020 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-H)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih (ZTP-E)
  • Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP-C)
  • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2019
  • druga sprememba javnega razpisa: »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«
  • javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020
  • javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2020
  • javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« v okviru programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
  • razpis delovnega mesta glavnega tajnika Univerze v Ljubljani
  • javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 107 obiskov, 1 današnjih obiskov)