Uradni list Republike Slovenije št. 80/2018 z dne 7. decembra 2018 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede
  • Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju
  • Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
  • Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev
  • Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
  • Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
  • Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del
  • Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
  • Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 175 obiskov, 1 današnjih obiskov)