Uradni list Republike Slovenije št. 84/2016 z dne 23. decembra 2016 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • popravek javnega razpisa »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«
  • javni razpis za program Fulbright za leto 2018
  • Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi
  • Uredba o spremembi Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
  • Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)