Uradni list Republike Slovenije št. 88/2016 z dne 30. decembra 2016 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17)
 • Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS‑F)
 • Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih ter številu zaposlenih v javnem sektorju
 • Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Tunizije
 • Javni poziv stanovskim društvom pred izvedbo postopkov podeljevanja delovnih štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila
 • javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2017
 • javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017
 • javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Kamnik
 • javni razpis za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)