Uradni list Republike Slovenije št. 90/2015 z dne 27. novembra 2015 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Dopolnitev sklepa o vsebini in obliki diplomskih listin Univerze v Mariboru
 • Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-D)
 • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-E)
 • Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD)
 • Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16)
 • Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-D)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1A)
 • Navodilo o prenehanju veljavnosti Navodila o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja
 • javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja«
 • javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2016 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
 • javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)