Uradni list Republike Slovenije št. 95/2014 z dne 29. decembra 2014 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15)
 • Zakon o spremembi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV-A)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-C)
 • Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Rok-Razširimo otrokom krila, ustanova za pomoč otrokom«
 • Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za učence Osnovne šole Riharda Jakopiča, ustanova«
 • Odločba o soglasju k spremembi sedeža ustanove in k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Zvezda, ustanova za pomoč šolskemu športu, kulturi in sociali«
 • Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vesne Rožič, ustanova«
 • Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za pomoč učencem Osnovne šole Jakoba Aljaža, ustanova«
 • Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)