Uradni list Republike Slovenije št. 10/2013 z dne 1. februarja 2013 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Priporočilo Varuha človekovih pravic (v pristojnost Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sodijo 7., 42. in 73. točka priporočila)
  • javni ciljni razpis za financiranje štipendij s pričetkom v šolskem letu 2013/2014 za dodiplomske študije v tujini za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti 
  • javni ciljni razpis za financiranje štipendij za podiplomski študij in izpopolnjevanje s pričetkom v šolskem letu 2013/2014 za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti in nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati
  • javni razpis za financiranje izvajanja nalog univerzitetnih inkubatorjev v letih 2013 in 2014
  • javni razpis za sofinanciranje konzorcija, ki izvaja dejavnost prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah v Republiki Sloveniji v letih 2013 in 2014
  • javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leto 2013 in 2014
  • javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)