Uradni list RS št. 102/2009 z dne 11. decembra 2009 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
  • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o merilih za določanje višine subvencij za usposabljanje mladih raziskovalcev
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
  • Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Glejte tudi Zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)