Uradni list Republike Slovenije št. 14/2013 z dne 15. februarja 2013 dobite na naslednjih straneh:

 
Med drugim je objavljeno:

  • Pravilnik o vsebini in obliki diplome Visoke šole za zdravstvo Novo mesto
  • Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-B Zakon o spremembi
  • Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-B)
  • Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4p)
  • javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakih možnosti žensk in moških za leto 2013
  • javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2013/2014
  • javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2013
  • javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev državnega priznanja v mladinskem sektorju za leto 2013
  • javni razpis za izbor kulturnih projektov za delovanje mreže multimedijskih centrov za leto 2013 
  • javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih podeljuje Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje v letu 2013

 

 

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

 

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

 

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)