Uradni list Republike Slovenije št. 17/2011 z dne 11. marca 2011 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
  • Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih
  • Aneks k Dogovoru o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo
  • Akt o dopolnitvi Meril za uvrstitev v register strokovnjakov
  • Akt o spremembi Meril za prehode med študijskimi programi
  • Akt o spremembi Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
  • Akt o spremembi Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

http://www.zizmond.info/zakoni/default.htm

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)