Uradni list Republike Slovenije št. 18/2013 z dne 1. marca 2013 dobite na naslednjih straneh:

 Med drugim je objavljeno:

  • Razpis za dodelitev koncesij v visokem šolstvu za izvajanje študijskih programov prve in druge stopnje
  • Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
  • Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije ni v neskladju z Ustavo 
  • pilotni javni razpis v okviru skupne mednarodne programske pobude kulturna dediščina – JPI Cultural Heritage 
  • javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2014–2015  
  • javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013 
  • javni razpis za imenovanje direktorja/direktorice Visokošolskega središča Sežana.

 Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)