Uradni list Republike Slovenije št. 20/2013 z dne 8. marca 2013 dobite na naslednjih straneh:

 Med drugim je objavljeno:

  • Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 
  • Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport 
  • Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije
  • Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi, da člen 49.a Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ni v neskladju z Ustavo 
  • spremembe in dopolnitve javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013,
  • javni razpis za izbor izvajalcev javnih kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2013 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo 
  • javni razpis za izvajanje programa Tečaj spoznavanja slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve Republike Slovenije za osebe z mednarodno zaščito 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)