Uradni list Republike Slovenije št. 3/2013 z dne 11. januarja 2013 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
 • Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova OIDFA kongres Slovenija 2016«
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja
 • Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin
 • Pravilnik o arheoloških raziskavah
 • javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2013
 • javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu 2013
 • javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2014–2015
 • javni razpis za imenovanje direktorja Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)