Uradni list Republike Slovenije št. 41/2012 z dne 31. maja 2012 dobite na naslednjih straneh:

 Med drugim je objavljeno:

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
  • Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih 
  • Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o skupnih osnovah in kriterijih, na podlagi katerih delavcem v državnih organih in funkcionarjem, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, pripada nadomestilo za ločeno življenje
  • Sporazum med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije

 
Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

 http://www.sio.si/sio/zakonodaja/

 

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)