Uradni list Republike Slovenije št. 46/2013 z dne 29. maja 2013 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A)
 • Priporočilo k Posebnemu poročilu Varuha človekovih pravic Zagovornik – glas otroka
 • Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
 • Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013
 • Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014
 • Stavkovni sporazum
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

 

 

(Skupno 37 obiskov, 1 današnjih obiskov)