Uradni list Republike Slovenije št. 51/2013 z dne 14. junija 2013 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli 
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
 • Uredba o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih 
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem  sektorju
 • Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
 • javni razpis v okviru ERA-NET Iniciative ERASynBio 
 • javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2013 
 • javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2014–2015 
 • javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2014–2015 
 • razpis za pridobitev naziva predavatelj Višje strokovne šole za program Hortikultura 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

http://www.sio.si/zakonodaja/izhodiscna_stran/

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)