Uradni list RS št. 62/2010 z dne 30. julija 2010 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
  • Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
  • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva
  • Odlok o spremembi Odloka i ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in eropske zadeve

Glej tudi Zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 5 obiskov, 1 današnjih obiskov)