Uradni list Republike Slovenije št. 83/2012 z dne 6. novembra 2012 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BAZSKIZ) 
  • Sklep o potrditvi Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje 2012-2014
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ter Generalno upravo za tisk in objave Ljudske republike Kitajske
  • Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko
  • spremembi (št. 4300-187/2012/20 in št. 4300-188/2012/12) Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v letih 2012-2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, Prednostna usmeritev 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva, objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/12, dne 12. 10. 2012, pod Ob-4445/12

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)