Uradni list Republike Slovenije št. 90/2012 z dne 30. novembra 2012 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1A)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol
  • Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
  • Uredba o spremembah in doplnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1B)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D)
  • javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
  • javni razpis za sofinanciranje projekta »Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih«
  • javni razpis za podelitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev in galerij

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)