Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. junija 2009 dobite na naslednjih straneh:

Kazalo

Uredbeni del (PDF dokument)

Razglasni del (PDF dokument)

Mednarodne pogodbe

Med drugim je objavljeno:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o o državni upravi (ZDU-1E)

Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-K)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KP JS)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o celostni podobi organov državne uprave

Zakon o ratifikaciji Protokola št. 14 bis h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (MPKVCPA)

Uredba o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)