Na spletni strani MIZŠ je z dne 8. 10. 2013 objavljena novica o rezultatih prvega kroga mednarodne raziskave o kompetencah odraslih PIAAC:

“V torek, 8. oktobra 2013, so bili objavljeni uradni rezultati prvega kroga mednarodne raziskave o kompetencah odraslih, ki je potekala v okviru programa Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) PIAAC (2009-2013). 

V tej prvi izvedbi raziskave je sodelovalo 25 držav, med njimi Avstralija, Avstrija, Belgija, Kanada, Češka republika, Ciper, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Japonska, Koreja, Nizozemska, Norveška, Poljska, Ruska federacija, Slovaška republika, Španija, Švedska, Velika Britanija in Združene države Amerike. 

 

Slovenija se je pridružila drugemu krogu držav: Čilu, Grčiji, Indoneziji, Izraelu, Litvi, Novi Zelandiji, Portugalski, Singapurju in Turčiji (2012-2016). V teh je izvedba glavne raziskave predvidena v letu 2014, objava mednarodnega poročila pa v letu 2016.  Projekt v Sloveniji izvajajo Andragoški center Slovenije, Univerza v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede, Ekonomska fakulteta in Filozofska fakulteta) in Statistični urad RS. 

 

Namen projekta je raziskati, kako odrasli uporabljajo svoja znanja in spretnosti doma, na delovnem mestu in v skupnosti. V okviru raziskave se meri kompetence odraslih na treh osnovnih področjih: bralne pismenosti, numerične pismenosti in  reševanja problemov v tehnološko zahtevnih okoljih. Poleg kognitivnih testnih nalog je med merskimi instrumenti raziskave PIAAC še osnovni vprašalnik s širokim nizom informacij, ki se nanašajo na različne skupine dejavnikov (izobraževanja, socialno jezikovnega ozadja, delovnega okolja idr.) z vplivom na razvoj kompetenc posameznikov. Raziskava je zasnovana kot ciklično ugotavljanje kompetenc odraslih v starosti med 16 in 64 let. Vzorec vprašanih v glavni raziskavi predstavlja 5000 oseb.

 

Rezultati raziskave so pomembni tudi za uresničevanje razvojnih strategij in načrtovanje programov pomoči Evropske unije.

 

V tej povezavi izpostavljamo sedem ključnih ugotovitev dokumenta EK »The Survey of Adult Skills (PIAAC): Implications for education and training policies in Europe«:

20 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva EU dosega nizke rezultate v bralni in matematični pismenosti;

Izobrazba in usposobljenost izboljšujejo zaposljivost: kar predstavlja izziv za vsakega četrtega brezposelnega z nizko stopnjo bralne in numerične pismenosti;

Visoko usposobljeni posamezniki se v sistemih izobraževanja odraslih dobro znajdejo, med tem ko se tisti z nizkimi znanji in spretnostmi manj verjetneje vključujejo v izobraževalne dejavnosti in se tako prej ujamejo v ‘zanko slabše usposobljenih’;

Obstajajo pomembne razlike med posamezniki s podobnimi kvalifikacijami v 17 državah članicah EU: posamezniki s srednješolsko izobrazbo v nekaterih državah članicah so dosegli primerljive ali celo boljše rezultate kot posamezniki  z visokošolsko izobrazbo v drugih;

25 odstotkov odraslih nima dovolj znanj in spretnosti za učinkovito uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij;

Če jih ne uporabljajo, posamezniki s časom izgubljajo znanja in spretnosti;

Vzdrževanje znanj in spretnosti prinaša pomembne pozitivne gospodarske in družbene učinke. 

 

Mednarodno poročilo OECD je objavljeno na spletni strani: skills.oecd.org/skillsoutlook.html.”

 

 

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)