V začetku avgusta so Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja (Sazor), Zveza srednjih šol in dijaških domov ter Skupnost vrtcev podpisali pogodbo o izvajanju sporazuma o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), naknadno in v roku pa je k podpisu pristopila še več kot polovica osnovnih šol, tako da bo sporazum lahko začel veljati že s pričetkom novega šolskega leta. Avtorji bodo tako dobili nadomestilo za fotokopirana dela v šolah in vrtcih, ki ga bo zagotovilo ministrstvo za izobraževanje.

Z omenjenim sporazumom Slovenija kot ena zadnjih držav Evropske unije postopoma ureja področje avtorskih pravic iz naslova fotokopiranja. Po skoraj desetletju prizadevanj kolektivne organizacije Sazor, da bi to področje ustrezno uredili, je lani ministrstvo za izobraževanje priznalo, da je avtorjem treba zagotoviti pravice tudi na tem področju, in odločilo, da bo srednjim in osnovnim šolam vsako leto namensko zagotavljalo sredstva za plačilo nadomestila avtorjem. Skladno s sporazumom bo tako Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v triletnem prehodnem obdobju zagotovilo 1,7 evra neto na leto na učenca, kar bo na letni ravni zneslo približno 500.000 evrov, ki jih bodo zagotovili iz dela programskih vsebin. Višina sredstev bo vsako leto odvisna od števila vpisanih otrok. Skladno z določili ZASP bo nato polovico tega zneska Sazor razdelil med založbe, teh je več kot 40, polovico pa med avtorje, ki jih je približno 600. Vzporedno bodo v triletnem prehodnem obdobju tekle meritve in analize o tem, kaj in koliko se fotokopira na slovenskih šolah.

Od podpisu sporazuma je predstavnika Sazorja povedal, da je z dogovorom zadovoljen. “S tem smo zadostili desetletnemu vprašanju avtorskih pravic pri fotokopiranju v našem šolskem sistemu,” je dejal. Poudaril je, da še vedno ne gre za neomejeno fotokopiranje, vendar bodo učitelji avtorska dela sedaj lahko reproducirali zakonito.

Vir: SVIZ, 10. 8. 2016

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)