Na spletni strani Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije je objavljeno poročilo o usklajevalnem sestanku o predlogu sprememb Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter predlogu novele Zakona o vrtcih:

 

“Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je bil 18. 4. 2013 usklajevalni sestanek o predlogu sprememb Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter predlogu novele Zakona o vrtcih. Sestanka s predstavniki ministrstva so se udeležili predstavniki Skupnosti vrtcev Slovenije, Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije ter predstavnice Skupnosti in Združenja občin Slovenije.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo po usklajevanjih in predlogih v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor pripravilo nov Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca – imenovana bo delovna skupina. Ker pa priprava novega pravilnik zahteva veliko časa, ministrstvo trenutno predlaga le najnujnejše popravke pravilnika. Spremembo pravilnika je treba sprejeti do konca junija 2013, da se z njim omogoči podaljšanje prehodnega obdobja do popolne uveljavitve 3 m2 notranje igralne površine na otroka, sicer bo v nasprotnem primeru v nekaterih okoljih prišlo do težav pri vključevanju otrok in do še daljših čakalnih seznamov.

 

Udeleženci sestanka so obravnavali predlog sprememb pravilnika po posameznih členih. Ministrstvo bo pripombe vneslo v pravilnik, potem pa bo pravilnik poslan na e-demokracijo v javno obravnavo, do 13. 5. 2013.

 

Ministrstvo je pripravilo tudi predlog sprememb Zakona o vrtcih. S pripravo zakona ne bodo hiteli, ministrstvo načrtuje, da bi bil sprejet v drugi polovici leta. Poseg je potreben zaradi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakon o vrtcih v 28. členu določa, da sredstva za razliko med ceno programov vrtca in plačilom staršev zagotavlja lokalna skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče, ne določa pa katera občina je dolžna kriti sredstva v primeru, ko sta stalni prebivališči staršev različni. S spremembo se želi urediti ta situacija. Prav tako se želi določiti možnost takojšnje uveljavitve pravice do znižanega plačila vrtca, ne glede na odločbo CSD.

 

S spremembo zakona želijo tudi pospešiti postopke centralnega vpisa v vrtce v občini; krajši roki za podpis pogodb, za varuha pa se predpisuje tudi obveznost, da se vsaj enkrat letno udeleži strokovnega izobraževanja.”

 

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)