Na Zavodu RS za šolstvo so pripravili Usmeritve za preverjanje znanja v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (.pdf).

Med drugim usmeritve določajo, da naj učitelj, ki poučuje v tem programu, smiselno upošteva predloge in usmeritve posameznih predmetnih skupin.

Cilje, ki jih bodo učenci pridobivali, utrjevali in usvajali v izobraževanju na daljavo, naj učitelj skrbno načrtuje v skladu s standardi znanj, ki so potrebni za napredovanje v višji razred. Pri tem naj delo načrtuje tako, da bodo učenci lahko čim bolj samostojno sodelovali pri izobraževanju na daljavo kot tudi pri preverjanju znanja.

Učitelj naj pri preverjanju znanja v izobraževanju na daljavo izhaja iz otrokovega individualiziranega programa.

Vir: SIO, 6. 4. 2020 in ZRSŠ, 7. 4. 2020

(Skupno 49 obiskov, 1 današnjih obiskov)