Na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ZUOPP-1 (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12-ZUJIF, 90/12-ZUOPP-1A) sta bila 25. 10. 2013 objavljena v Uradnem listu RS, št. 88/2013 dva pravilnika:

  • Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/2013), ki ima kot priloge objavljene obrazce ter kriterije za usmeritev otrok z avtističnimi motnjami in
  • Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/2013).

Zakon in pravilniki so objavljeni tudi na spletni strani Zavoda RS za šolstvo skupaj s  pripadajočimi prilogami, in sicer na spletni povezavi http://www.zrss.si/default.asp?rub=208. Obrazci so objavljeni tudi v Wordovi obliki, tako da se lahko besedilo vpisuje neposredno v predlogo (s klikom na črto je možen direkten vpis podatka).

V obvestilu vzgojno-izobraževalnim ustanovam (pdf) je zapisano nekaj osnovnih pojasnil, ki vam bodo lahko v pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami.

Vir: ZRSŠ, 21. 11. 2013

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)