Na spletišču nacionalne agencije za raziskovalno dejavnost je dne 26. 1. 2015 obljavljeno sporočilo za javnosti o tem, da se je 15. 1. 2015 na ustanovni seji sestala Usmerjevalna skupina za pripravo Izhodišč za poglobljene spremembe postopkov (so)financiranja, ocenjevanja in izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Usmerjevalno skupino sestavljajo predstavniki Upravnega odbora in Znanstvenega sveta ARRS, pristojnega ministrstva, KOsRIS, Rektorske konference, Sveta za znanost in tehnologijo, SAZU, GZS, Inženirske akademije, Ministrstva za finance in dva predstavnika ARRS. Delo usmerjevalne skupine vodi direktor ARRS prof. dr. József Györkös, ki je uvodoma predstavil namen in naloge, način delovanja in sprejemanja odločitev. Ključna naloga usmerjevalne skupine je podpora pri pripravi vsebinskih usmeritev za Znanstveni svet in Upravni odbor ARRS, ki bodo strnjene v zaključnem poročilu. To bo predstavljalo usklajena izhodišča za potrebne sistemske spremembe s konkretnimi predlogi potrebnih dopolnil oziroma sprememb veljavnih normativnih podlag in bo Znanstvenemu svetu in Upravnemu odboru ARRS predvidoma predloženo v začetku aprila 2015. Skupina bo odločitve sprejemala konsenzualno, vsi člani so se na ustanovitveni seji tudi odpovedali plačilu honorarja.

V razpravi so člani podali svoja uvodna mnenja. Dogovorjeno je bilo, da člani v naslednjih dneh pripravijo pisne prispevke in jih posredujejo ARRS.

V mandatu skupine, ki se zaključi 31. 3. 2015, bo pet sej, nekatere bodo podprte s tremi javnimi posveti, ki bodo vključevali vse relevantne deležnike, kot so SAZU, Rektorska konferenca, KOsRIS, GZS in Inženirska akademija.

Članice in člani usmerjevalne skupine:

 • prof. dr. József Györkös (direktor ARRS, vodja usmerjevalne skupine)
 • prof. dr. Rado Bohinc (Upravni odbor ARRS)
 • prof. ddr. Denis Đonlagić (Znanstveni svet ARRS)
 • akad. prof. dr. Slavko Splichal (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)
 • prof. dr. Tamara Lah Turnšek (Svet za znanost in tehnologijo)
 • prof. dr. Peter Maček (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
 • prof. dr. Martin Čopič (Rektorska konferenca)
 • prof. dr. Vojteh Leskovšek (Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije)
 • prof. dr. Stanko Strmčnik (Inženirska akademija)
 • g. Franc Klužer (Ministrstvo za finance)
 • ga. Alenka Avberšek (Gospodarska zbornica Slovenije)dr
 • . Lidija Tičar Padar (ARRS)
 • dr. Marko Perdih (ARRS)
(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)