V Kočevju je bila dne 20. 3. 2012 zaključna konferenca projekta Unip  – Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizacije za izobraževanje odraslih. Projekt je vodila Ljudska univerza Kočevje,  v projektu so poleg Zveze ljudskih univerz Slovenije sodelovali še Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, RIC Novo mesto, ŠC PET Ljubljana in Društvo  organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah.

Na konferenci so  predstavili doseženo v projektu, temeljni namen projekta je bil zagotoviti kakovost, transparentnost in enoten pristop pri uvajanju novosti v izobraževalne organizacije, ki izvajajo poklicno in strokovno izobraževanje. V sklopu projekta, ki je bil sofinanciran tudi  iz  sredstev ESS-ja, so izdelali različne protokole v podporo izvajalcem srednjega izobraževanja odraslih pri prilagajanju izobraževanja posamezniku, priznavanju predhodno pridobljenega znanja ter izvedbenemu načrtovanju izobraževanja odraslih. Prav tako so usposobili strokovnjake, ki so kompetentni prenašalci novih znanj na ostale uporabnike v izobraževalnih institucijah in kolektivih. Razvili so tudi računalniško aplikacijo in informacijsko bazo za osnovna orodja za podporo pri vodenju, evidentiranju in analiziranju protokolov v izobraževanju odraslih.

Več informacij o projektu nadete na spletni strani LU Kočevje.

Vir: ZLUS, 26. 3. 2012

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)