Na območni službi Zavoda RS za zaposlovanje v Celju so za mlade, ki so predčasno izstopili iz sistema rednega šolanja, in ki se vsako leto prijavijo na Zavod v precejšnjem številu, izvedli skupinske oblike dela, s ciljem, da se mladi čim prej vključijo v nadaljnje izobraževanje ali se zaposlijo.

Vsebina skupinskih obravnav, ki so jih izvedli  karierni svetovalci, in v katere so zajeli vseh šest uradov za delo v Območni službi Celje, je temeljila predvsem na:

  • spodbujanju mladih za nadaljnje izobraževanje (samoizobraževanje),
  • predstavitvi sistema in programov izobraževanja za odrasle,
  • možnosti vključitve v enoletni program PUM – Projektno učenje za mlajše odrasle,
  • možnosti pridobivanja virov informacij o izobraževanju in zaposlovanju v Centrih za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) ter v zaposlitvenem kotičku,
  • spodbudi za aktivno iskanje zaposlitve ter obravnavi veščin iskanja zaposlitve,
  • aktualnih informacijah o gibanju na trgu dela, aktualnih potrebah delodajalcev,
  • e-Storitvah Zavoda.

Skupaj so obravnavali 170 mladih osipnikov, starih do 26 let, izmed katerih je 54 odstotkov izrazilo interes za izobraževanje, 46 odstotkov pa se želi čim prej zaposliti. Dvaindvajset mladih so vključili v krajši pilotni projekt usposabljanja Mladi in podjetni, ki ga je pripravil in financiral Andragoški center Slovenije, izvajal pa ga je Šolski center Celje. Zavod je v okviru aktivne politike  zaposlovanja udeležencem sofinanciral povračilo potnih stroškov ter nadomestilo življenjskih stroškov. Namen vsebine projekta je bil pri mladih prebuditi samoiniciativnost in podjetnost, razvijati sporazumevalne – komunikacijske sposobnosti ter veščine informacijsko komunikacijske tehnologije. Usposabljanje je uspešno zaključilo 16 kandidatov (2 kandidata sta se vmes zaposlila).

Vir: ZRSZ, 24. 1. 2012

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)